Vừa về là lập tức đến đền để dâng hương Tổ nghiệp và để gặp a Vui vì a luôn cười tươi như thế

Vừa về là lập tức đến đền để dâng hương Tổ nghiệp và để gặp a – Vui vì a luôn cười tươi như thế!

2 thoughts on “Vừa về là lập tức đến đền để dâng hương Tổ nghiệp và để gặp a Vui vì a luôn cười tươi như thế”

  1. Thấy a trên chương trinh con CON BIẾT TUỐT , ngi mãi mà ko ra h nhớ ra là khi sưa e tưng xem phim a đóng TRẢ GIÁ đúng ko a hê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *