Vì sao Nên đi mãi không quay về với Bầu cuối cùng Bông nấu cơm cho Bầu ăn hơi bị ngon ngon

Vì sao Nên đi mãi không quay về với Bầu
? cuối cùng Bông nấu cơm cho Bầu ăn, hơi bị ngon ngon ? Hồ Hà Như

9 thoughts on “Vì sao Nên đi mãi không quay về với Bầu cuối cùng Bông nấu cơm cho Bầu ăn hơi bị ngon ngon”

  1. Chua an mon do bao gio.. co cơ hoi se thử 1 lân… Chi an dum e đi.. chứ e len tới đó thi chi đã an xong 2 bửa com roi huhu

  2. anh cứ nghĩ là chỉ mình Uyn biết nấu ăn đi. Bầu ăn hết chỗ này rồi đấy. Đừng nói xấu con Bông ko biết nấu ăn nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *