Và em đã đến Mứt ngũ hành gừng cà rốt ngưu bàng tắc thơm mạch nha

Và em đã đến… Mứt ngũ hành (gừng, cà rốt, ngưu bàng, tắc, thơm, mạch nha)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *