Ước gì em là đĩa xôi Để anh là khúc chả anh ngồi lên trên

Ước gì em là đĩa xôi
Để anh là khúc chả anh ngồi lên trên????
Mời cả nhà ăn sáng?

30 thoughts on “Ước gì em là đĩa xôi Để anh là khúc chả anh ngồi lên trên”

  1. Ước gì em sẽ là xôi Anh yêu là chả à ơi tâm tình Xôi em vừa dẻo lại xinh Chả anh thơm ngậy lung linh quế vàng ????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *