Thấy mọi người đưa hình ảnh bão tối qua lên mà nóng ruột qúa nhìn thiệt hại nhiều qúa mong rằng nhà mình không việc gì

Thấy mọi người đưa hình ảnh bão tối qua lên mà nóng ruột qúa,nhìn thiệt hại nhiều qúa mong rằng nhà mình không việc gì

15 thoughts on “Thấy mọi người đưa hình ảnh bão tối qua lên mà nóng ruột qúa nhìn thiệt hại nhiều qúa mong rằng nhà mình không việc gì”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *