Tạm cất em vào nỗi nhớ Để a mơ một giấc mơ không mang tên em

Tạm “cất” em vào nỗi nhớ..
Để a mơ một giấc mơ không mang tên em.???
#Lề:Hãy chờ a…#LCH #ytnl.

5 thoughts on “Tạm cất em vào nỗi nhớ Để a mơ một giấc mơ không mang tên em”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *