Ta nói điện hắn giựt giựt Ổn rồi hết cà nhắc òi mong không tái phát

Ta nói điện hắn giựt giựt ??? Ổn rồi,hết cà nhắc òi ,mong không tái phát ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *