Rất xin lỗi chúng mày chỉ là do tao tìm thấy cái icloud cũ thôi nhưng công nhận tuổi trẻ có khâc con nào cũng tươi tắn vcđ ️

Rất xin lỗi chúng mày ? chỉ là do tao tìm thấy cái icloud cũ thôi nhưng công nhận tuổi trẻ có khâc con nào cũng tươi tắn vcđ ❤️
*phút nông nổi của con mẹ sề đang ở cữ ?*

6 thoughts on “Rất xin lỗi chúng mày chỉ là do tao tìm thấy cái icloud cũ thôi nhưng công nhận tuổi trẻ có khâc con nào cũng tươi tắn vcđ ️”

  1. Đm có tag mih mà thế nào mình k nhận đc thông báo là có tag ? may mình đã chặn cái post lên face mình k mình ế mẹ mất ?????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *