Nhớ hồi xưa kiếm vợ đầu tiên trong Boom haha

Nhớ hồi xưa kiếm vợ đầu tiên trong Boom haha ??? lúc nào cũng lập room “tuyển bx hanoi” =))))) tạm biệt nhé, một phần tuổi thơ ❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *