Mẹ mệt,lười,ăn ko muốn ăn nhưng ráng ra làm cho nó cái bánh để nó ăn chống đói

Mẹ mệt,lười,ăn ko muốn ăn nhưng ráng ra làm cho nó cái bánh để nó ăn chống đói. Ngày nó đói 10 cữ là ít.? Thì nó ăn xong rồi nói “Mẹ là người nổi tiếng nấu ăn. Mẹ nấu ngon ơi là ơi.” ? Thôi đừng dụ mẹ! Mẹ mệt lắm rồi! Lol
#thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *