Mãi mới được ngày nhậu biêng biêng xong nhớ Bò đẹp trai quá

Mãi mới được ngày nhậu, biêng biêng xong nhớ Bò đẹp trai quá ?? ở nhà ngoan với ăn nhiều lên con nhé, còn bé lắm??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *