LỚP VẼ CỦA TÔI

LỚP VẼ CỦA TÔI.
Trong con hẻm nhỏ đi về mỗi ngày, 58/7f Đồng Nai P15 – Q10, nơi nhà thuê để mở lớp vẽ.
Giàn hoa tươi tốt thụt lùi, đã có dáng vẻ sơ xác. Không còn xung như năm nào.
Địa điểm thuê mở lớp vẽ đầu tiên ở H6 Bạch Mã cư xá Bắc hải mình cũng tự trồng một cây hoa giấy trước cổng.
Đây là địa điểm thứ hai thuê mở lớp, và cây hoa giấy màu cam này cũng tự tay mình trồng.
Khá nhiều trò trên đường vào đời đã ghé qua lớp vẽ này. Khá nhiều em đã phát triển mạnh mẽ bất ngờ, vượt xa thày.
Khoa thi 2017 năm nay vẫn nhiều em điểm cao môn vẽ.
Địa điểm này cũng đã đến hồi kết thúc để chuyển đi rồi. Có thể chỉ thêm môt khóa thi nữa thôi.
Nếu ở Hoa Kỳ (tin tưởng tự do nơi ấy) chắc mình mua một công tơ nơ kéo theo xe tải nhỏ làm lớp vẽ lưu động với thời gian biểu ba tháng cho một điểm đậu ở nhiều tỉnh khác nhau. Cây hoa giấy sẽ trồng trê mui xe.
Để được du mục như vậy cũng là giấc mơ không hề dễ dàng.

4 thoughts on “LỚP VẼ CỦA TÔI”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LỚP VẼ CỦA TÔI

LỚP VẼ CỦA TÔI.
Trong con hẻm nhỏ đi về mỗi ngày, 58/7f Đồng Nai P15 – Q10, nơi nhà thuê để mở lớp vẽ.
Giàn hoa tươi tốt thụt lùi, đã có dáng vẻ sơ xác. Không còn xung như năm nào.
Địa điểm thuê mở lớp vẽ đầu tiên ở H6 Bạch Mã cư xá Bắc hải mình cũng tự trông một cây hoa giấy trước cổng.
Đây là địa điểm thứ hai thuê mở lớp, và cây hoa giấy màu cam này cũng tự tay mình trồng.
Khá nhiều trò trên đường vào đời đã ghé qua lớp vẽ này. khá nhiều em đã phát triển mạnh mẽ bất ngờ, vượt xa thày.
Khoa thi 2017 năm nay vẫn nhiều em điểm cao vẽ.
Địa điểm này cũng đã đến hồi kết thúc để chuyển đi rồi. Có thể chỉ thêm môt khóa thi nữa thôi.
Nếu ở Hoa Kỳ (tin tưởng tự do nơi ấy) chăc mình mua một công tơ nơ kéo theo xe tải nhỏ làm lớp vẽ lưu động với thời gian biểu ba tháng cho môt điểm đậu ở nhiều tỉnh khác nhau.
Để được du mục như vậy cũng là giấc mơ không hề dễ dàng.

3 thoughts on “LỚP VẼ CỦA TÔI”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *