Không bõ công nuôi dưỡng lông mi gần 2 tuần trời

Không bõ công nuôi dưỡng lông mi gần 2 tuần trời ?
CHƯA BAO GIỜ THẤY LÔNG MI MỌC NHANH VÀ DÀI NHƯ VẬY ? Dã man quả lông mi dưới của em ?
Ảnh hơi kinh dị chút ?

55 thoughts on “Không bõ công nuôi dưỡng lông mi gần 2 tuần trời”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *