Em nghĩ gặp được anh cũng là một cái duyên đó

Em nghĩ gặp được anh cũng là một cái duyên đó… nhưng chưa có nợ…Hay là #anh cho em vay tiền điiiii??? =)))

17 thoughts on “Em nghĩ gặp được anh cũng là một cái duyên đó”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *