Chốn yên bình và hạnh phúc nhất là quê hương tôi với cánh đồng lúa xanh ngát hương thơm

Chốn yên bình và hạnh phúc nhất là quê hương tôi với cánh đồng lúa xanh ngát hương thơm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *