Chài ai sáng cn vừa mở mắt dậy hắt xì mấy chục cái

Chài ai,sáng cn vừa mở mắt dậy hắt xì mấy chục cái..thì ra ông ngoại kêu người hút hầm cầu…nhà thúi rùm luôn má ơi..huhu

4 thoughts on “Chài ai sáng cn vừa mở mắt dậy hắt xì mấy chục cái”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *