Anh ơi lo chi ngày dài Chỉ cần chúng ta tử tế với nhau Nhỡ mai cho ông trời sập xuống Nhỡ mai ta không còn thấy nhau

Anh ơi lo chi ngày dài Chỉ cần chúng ta , tử tế với nhau Nhỡ mai cho ông trời sập xuống Nhỡ mai ta không còn thấy nhau ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *